Trang chủ Son môi Son kem lì Set son PAREA của Chu líptick

Set son PAREA của Chu líptick

Mô tả

Set son PAREA của Chu líptick (chính hãng)
Hộp có 3 cây son, 3 tone màu như ảnh nha khách
?Party: Đỏ rượu, Đỏ đất, Cam gạch
?Nude: Cam đất, Hồng đất, Hồng trà
?Everyday: Hồng đỏ, Đỏ Cam, Đỏ thuần.

Thông tin nổi bật